Расписан је конкурс за административног асистента. Конкурс је отворен до 13.10.2020. године. 

Да ли те занимa oвај конкурс?

 

 

 

 

 

Одговорности:

 • Ажурирање документације,
 • Евидентирање улазне и излазне кореспонденције (Примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције о томе),
 • Руковање корпоративном кореспонденцијом, е-маилом и телефонским позивима,
 • Коришћење технике коју радни задаци захтевају (апарата за копирање, фаxа и слично),
 • Информисање клијената о карактеристикама услуга, као и одговарање на питања клијената,
 • Одговарање на телефонске позиве потенцијалних И сталних клијената,
 • Дочекивање клијената и пословних партнера,
 • Решавање свакодневних канцеларијских потреба, набавка канцеларијског материјала,
 • Остале дневне активности у складу са динамиком пословања.

Вештине и особине које би кандитат требало да поседује:

 • Изражене комуникационе особине,
 • Организованост и педантност,
 • Способност брзог учења и усвајања новог знања,
 • Озбиљни, вредни, комуникативни и сналажљиви радници,
 • Од вас се очекује професионални приступ дневним активностима и остваривање планираних циљева,
 • Познавање рада на рачунару,
 • Изражена способност комуникације са људима.

Радно искуство:

Пожељно на истим или сличним пословима али није неопходно. Рок пријаве је до 13.10. 2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment