Да ли те занима рад код адвоката? Погледај услове и одлучи да ли ћеш се пријавити. 

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Услови:

  • Завршен правни факултет
  • Познавање рада на рачунару (MS Word, Excel)
  • Обавезно слање CV

Опис посла:
Поред редовних текућих обавеза око функционисања саме канцеларије, подразумева и рад на предметима, писање поднесака, присуствовање састанцима, рочиштима пред судовима, управним и другим органима у Републици Србији.

Радно време је од 9 до 17 часова, сваког радног дана, с тим што је радно време могуће и другачије распоредити по потребама адвоката а у складу са позитивним законодавством Републике Србије.

Адвокат задржава право да конкурс за пријем кандидата прекине у сваком тренутку, те да контактира само кандидате који уђу у ужи избор. Рок пријаве је до 4.10.2020. године. 

Извор: Najstudent.com

Leave a comment