Конкурс за инжењера архитектуре


Опис посла:

  • Израда пројектно техничке документације у свим фазама (идејна решења, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење)
    Израда пројеката ентеријера за извођење
  • Сарадња са надређеним архитектама, инжењерима различитих струка, извођачима и осталим сарадницима
  • Позиција у фирми (приправник, архитекта пројектант, вођа тима) у складу са искуством и применом стеченог знања и вештина

Да ли те занимa oвај конкурс?

 

 

 

 

 

Потребни услови:

  • VII степен стручне спреме
  • Израда пројеката са строгим временским роковима
  • Одговорност


Почетак рада одмах
Запослење на одређено време са могућношћу преласка на неодређено.

Потребни услови:

  • Искуство на пројектима хотела
  • Познавање програма Archicad

Рок пријаве је до 26.09.2020. године. 

Извор: Najstudent.com

 

Коментари

Leave a reply