Предузећу “Интер Лута” д.о.о. које поред других делатности обавља и услугу техничког прегледа за теретна и путничка возила потребан дипломирани правник са искуством у обављању послова на техничком прегледу у виду издавања регистрационих налепница, вођење евиденције продужених регистрација, подношење извештаја надлежном органу као и послове који су уско везани за делатност.

Конкурс за правника

Услови:

  • дипломирани правник са минимум освојених 240 бодова из области правних наука
  • да није кривично осуђиван

Најлепше молимо да се на оглас јављају ИСКЉУЧИВО особе које испуњавају наведене услове и особе са искуством у горе наведеној делатности.

Рок пријаве је до 23.09.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment