Ansal Steel d.o.o. је једна од водећих компанија у области израде опреме за рударску индустрију и прераду метала. Централа и седиште компаније налази се у Београду а производни погони у Врању, Сурдулици, Нишу и Љигу.

Да ли те занима овај конкурс?

Као успешна породична компанија на путу ка глобалном расту Ansal Steel d.o.o.  нуди изазовне одговорности и прилику за професионални развој. У потрази за особом која жели да својим залагањем допринесе развоју компаније расписује оглас

Дипломирани правник.

  • извршава циљеве, стратегије и планове за Одељења општих и правних послова у зависним привредним друштвима, као и у Централи Друштва.
  • координира рад екстерних адвокатских канцеларија и доставља месечне извештаје надредјеном
  • израђује општа и појединачна аката друштва, врши измену Правилника и упутстава везаних за рад привредног Друштва и стара се о њиховој сагласности са законима и другим прописима
  • стара се о имовинским правима Друштва у делу ажурности и потпуности документације која прати све врсте имовине друштва
  • даје правна мишљења о свим врстама правних питања из домена пословања друштва
  • дефинише и извршава циљеве а везано за Безбедности и здравља на раду у погледу поштовања закона и подзаконских аката и кординира рад екстерних агенција за БЗР И ППЗ
  • активно корординира и развија политике водјења људских ресурса и радних односа на нивоу Друштва
  • одговоран је за праћење промена и измена у законској регулативи и прилагођавање пословања  Друштва наведеним променама
  • израђује и верификује у правном смислу уговоре Друштва

Захтева се положен правосудни испит. Пријаве послати електронским путем. Рок пријаве је до 20.09.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment