Један од највећих инвеститора у Србији, систематична и одговорна банка, оперативна више од 15 година на тржишту, отвара следећу позицију:

 • Сарадник за послове са становништвом.

Основне одговорности:

 • Заснивање и одржавање клијентских односа
 • Правовремено и адекватно сервисирање пословних захева клијената
 • Ажурно информисање кљената о свим производима Банке у циљу проширења пословне сарадње
 • Прикупљање и контрола комплетне документације неопходне за обављање трансакција, као и обрада налога за пренос у платном промету
 • Ажурирање података о клијентима и њиховим трансакцијама у свим апликацијама банке према инструкцијама руководства и важећим процедурама и радним инструкцијама
 • Обављање послова заступања у осигурању
 • Израда извештаја о стању на рачунима клијената и стању извршених трансакција, као и штампа извода по рачунима правних и физичких лица
  Обављање оперативних послова у експозитури у складу са постојећим делокругом рада и налогом руководства експозитуре

Основни захтеви:

 • Универзитетска диплома
 • Искуство на истим или сличним пословима минимум 2 године
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Познавање енглеског језика биће предност
 • Комуникативност, аналитичност, афинитет за директан контакт са клијентима

Уколико сте заинтересовани за ову позицију, пошаљите вашу пријаву и радну биографију, на нашу адресу. Све пријаве биће процесиране уз загарантовану дискрецију. Рок пријаве је до 28.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment