Конкурс за технолога развоја

Расписан је конкурс за технолога развоја. Прочитај услове конкурса.

Да ли те занима овај конкурс?

Опис посла:

 • Примењује законске и подзаконске прописе из свог делокруга
 • Координира рад код припрема за екстерне провере преко друге и треће стране
 • Прати ефективност и ефикасност спровођења корективних и превентивних мера
 • Предлаже унапређења имплементираних система
 • Прати и примењује законске и фабричке прописе из свог делокруга рада
 • Прати рад у лабораторији
 • Прати планове контролисања и испитивања
 • Ради валидацију физичко – хемијских метода
 • Израђује планове међулабораторијског испитивања
 • Израђује планове и извештаје о раду службе
 • Предлаже побољшања у циљу ефикаснијег обављања послова

Услови:

 • VII степен стручне спреме (технолошког усмерења)
 • Најмање годину дана радног искуства на истим пословима
 • Знање рада на рачунару (МS Office)

Рок пријаве је до 25.07. 2020. године. 

Извор: Infostud.com

Коментари

Leave a reply