Компанија „Хидрозавод ДТД“ ад из Новог Сада је један од лидера у пројектовању, извођењу и консалтингу из области водопривреде, комуналне хидротехнике и заштите животне средине. Наш тим чини 50 стручњака из разних области, од којих је 35 инжењера. Искуство које поседујемо датира још од 1947. године.

  • Тражимо Мастер инжењера електротехнике

Да ли те занима овај конкурс ?

Услови:

  • Са или без радног искуства у пројектовању и извођењу водопривредних објеката (црпних станица, постројења за пречишћавање отпадних вода, заливних система и сл.)
  • Познавање рада у Auto Cad i MS Office пакету.
  • Пожељно поседовање лиценци одговорних пројектаната и извођача Инжењерске коморе Србије: 350, 450, 352 и 452 или положен стручни испит.

Задаци:

  • Израда пројектно техничке документације и извођење радова из области елекротехнике за хидротехничке објекте.

Нудимо:

  • Рад у мултидисциплинарном тиму,
  • Могућност стучног усавршавања.

Рок пријаве је до 18.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment