Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима, Нови Сад, Грчкошколска 1, расписује оглас за пријем: Сарадник са положеним правосудним испитом / Адвокат

Кандидати морају испуњавати следеће услове:

  • Завршен правни факултет
  • Положен правосудни и адвокатски испит
  • Активно знање рада на рачунару (Microsoft Office)
  • Самосталност, систематичност и аналитичност у раду
  •  Спремност за тимски рад
  • Пожељна је возачка дозвола Б категорије
  • Знање енглеског језика (пожељно познавање и другог страног језика)
  • Минимум две године искуства у области грађанског права или радног права или привредног права

Неопходно је да кандидат назначи област права за коју се пријављује.

Предност ће имати кандидати са више година искуства.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Пријаве на конкурс са кратком биографијом и мотивационим писмима слати електронским путем. Рок пријаве до 16.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment