Расписан је конкурс за правника.

Да ли те занима овај конкурс?

Квалификације

 • Дипломирани правник
 • Радно искуство у привредном праву најмање 1 годину
 • Познавање рада на рачунару (Microsoft Office)
 • Основно познавање енглеског језика

Опис посла

 • Усаглашавање докумената компаније са важећим правним прописима
 • Праћење и примена законских и других прописа
 • Израда и тумачење свих врста уговора
 • Учествује у вођењу регистра документације која се архивира, издавање, дистрибуцију и измену исте, као и регистар корисника документације
 • Учествује у састављању поднеска у управним, извршним, парничним и кривичним поступцима
 • Учествује у припреми и изради свих правно пословних извештаја
 • Обавља и друге послове по налогу непосредних руководиоца
 • Свакодневна комуникација и сарадња са екстерним адвокатским канцеларијама
 • Сарадња са релевантним службама унутар компаније
 • Давање стручних мишљења и тумачења менаџменту компаније

Компетенције

Флексибилност и ажурност у раду
Систематичност и аналитичност у раду
Оријентисаност на достизање циљева и резултата

Конкурс је отворен до 26.06.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment