Фонд за науку Републике Србије је током прошле године расписао је јавни позив за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС, намењен извршним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере.

ПМФ је, од укупно 59, добио 7 пројеката. Представљамо пројекат BIANCO.

Основни задатак пројекта је идентификација молекуларних механизама дејства и биомаркера ефекта неуроактивних супстанци присутних у акватичној средини на не-циљним врстама и њихова интеграција у постојеће оквире који описују сукцесивне ефекте хемикалија на молекуларном нивоу, нивоу ћелије, органа, организма и популације. На овај начин пројекат ће допринети детаљнијем опису постојећих и дефинисању нових механизама штетног дејства неуроактивних супстанци, који су у савременој науци познати као тзв. путеви који воде негативним исходима (енгл. адверсе оутцоме патхwаyс; АОПс).

Пројекат ће омогућити дефинисање приоритетних супстанци које се нарочито издвајају по својим штетним ефектима на не-циљне врсте (нарочито на човека и рибе) и захтевају даља испитивања у циљу дефинисања њихове токсичности. Овим се потенцијална примена пројектних резултата огледа у обезбеђивању података значајних у законодавству из области заштите животне средине, при чему ће се истаћи и значај примене АОП оквира у регулаторној токсикологији и еколошкој процени ризика.

Руководилац је проф. др Соња Каишаревић са Департмана за биологију и екологију, а на пројекту још учествују проф. др Ивана Теодоровић, др Тања Томић, Дина Тењи, са истог департмана. Пројекат траје две године, уз буџет од скоро 120.000 еур.

Контакт за више детаља др Соња Каишаревић: 064 150 36 57 или sonja.kaisarevic@dbe.uns.ac.rs.

Leave a comment