Компанија која се бави инжењерингом, производњом и монтажом у области термотехнике и термоенергетике тражи високо мотивисане кандидате за позицију ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.

Да ли те занима овај конкурс?

ОСНОВНИ УСЛОВИ:

 • ВСС / VII степен – Правни факултет
 • Најмање две године радног искуства у правно комерцијалним пословима
 • Знање рада на рачунару
 • Знање енглеског језика


ОД ВАС ОЧЕКУЈЕМО:

 • Висок ниво одговорности, самосталност и поузданост у раду
 • Одличне организационе способности, изражену иницијативу, ефикасност и прецизност
 • Способност брзе имплементације нових идеја и тимског рада
 • Способност за рад у динамичном окружењу под притиском


ОПИС ПОСЛОВА И КЉУЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ:

 • Израда појединачних правних аката (уговора,решења и других правних аката);
 • Бављење правним питањима из области које се односе на делатност Друштва и радног права;
 • Обављање општих и кадровских послова у сарадњи са координатором људских ресусрса;
 • Усаглашавање докумената компаније са важећим правним прописима Републике Србије;
 • Праћење и примена законских и других прописа;
 • Израда и тумачење уговора облигационо-правног карактера и комерцијалних уговора;
 • Правна помоћ у процесу уговарања и споровима поводом уговора;
 • Заступање компаније у складу са законом и професионалним капацитетом;
 • Промена правне форме постојећих друштава;
 • Правна подршка Управи и организационим јединицама компаније;
 • Припрема за састанке Управе и израђивање донетих одлука;
 • Сарадња са спољним правним саветницима;
 • Припрема документације ради учешћа у јавним набавкама;
 • Одговоран је за придржавање мера за безбедност и здравље на раду и правилну примену личних заштитних средстава и мера заштите од пожара ЗОП-а;
 • Одговоран је за примену поступака документације ИМС-а (интегрисаног менаџмент система);
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

НУДИМО ВАМ:

 • Рад у динамичној, развојно усмереној компанији
 • Редовна примања

Напомена: Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Kонкурс је отворен до 18.06.2020. године. 

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment