Web телевизија ГЛАС ЈАВНОСТИ тражи за своју видео продукцију под називом ТВ ГЛАС и за wеб сајт www.glas-javnosti.rs Водитеља емисије.

Да ли би волео да будеш водитељ?

Дужности:

  • ТВ водитељ је задужен за осмишљавање тема за емисије: ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА, ПРАВОСУЂЕ, ПОЉОПРИВРЕДА, ЕКОЛОГИЈА, ЗДРАВЉЕ, ТУРИЗАМ и за истраживање, бирање и контактирање адекватних гостију, снимање прилога, презентовање.

Услови:

  • одлична способност писаног и усменог изражавања
  • висока стручну спрему (факултет друштвеног смера)
  • познавање рада на рачунару
  • благовремено стицање потребних знања и информација о темама емисија
  • претходно искуство у обављању истих или сличних послова у електронским медијима
  • комуникативност
  • предност: Познавање језика

Уколико сте мотивисани, спремни да константно учите и напредејуете и на себе преузмете одговорност потребно је да пошаљете своју биографију са доказима о квалификацији електронским путем.

Рок пријаве до 23.05. 2020. године. 

Извор: Najstudent.com

Leave a comment