Опис послова:

  • Израда уговора и других докумената из делокруга рада послодавца
  • Израда општих и појединачних аката
  • Праћење законске регулативе из делокруга рада послодавца

Да ли те занима овај конкурс?

Неопходни услови:

  • Дипломирани правник
  • Положен правосудни испит
  • Знање енглеског језика (мин. Б2) – доказ: одговарајући сертификат
  • Предност познавање још једног светског језика
  • Радно искуство на истим/сличним пословима, са акцентом на привредном и радном праву – 5 година
  • Активно коришћење рачунара (Windows, MS Office,Интернет)


Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок пријаве је до 27.05. 2020. године. 

Извор: Najstudent.com

Leave a comment