Најчешће придике родитеља деци и деце родитељима воде порекло из истих или сличних разлога. Шта је то што једни другима вечито замерају? Ако бисмо анализирали, дошли бисмо до истих прича у већини случајева, што нас доводи до одређених закључака.

Однос родитеља и деце је комплексан и веома битан у животу / Unsplash

Издвојићемо оно што млади замерају родитељима у највећем броју случајева.

Ограничавање слободе детета на разне начине и у различим сегментима

Родитељи желе да знају где су им деца, шта раде и са ким су у друштву,  у сваком моменту. Нешто касније, то почиње да се коси са потребама тинејџера који желе више приватности за себе. Свакако, најбоље је до тог периода радити са децом и успоставити поверење. Оно подразумева да родитељ зна на који начин размишља његово дете, да такво размишљање и понашање подржава и одобрава.

Очекивања да се испуне жеље и захтеви родитеља у различитим сферама живота

Веома често родитељи желе да деца испуне неке њихове снове, нешто што су они желели али нису постигли из разних разлога. Очекивати да деца имају истоветне жеље као и родитељи није могуће. Свако има право на своје особене жеље, интересовања, амбиције и снове. У супртоном, дете ће трпети неоправдане притиске који могу донети мноштво негативних  ефеката.

Учешће и присутност родитеља у свим активностима и сферама развоја личности детета

Често родитељи желе да контролишу, преко мере, све околности које се појаве у животу њиховог детета. Покушавају на тај начин да га заштите или што боље припреме за предстојеће животне периоде. То може засметати деци, њиховом социјалном развоју и пожелеће више самосталности. Најбоље је кад дете осећа да има подршку, ослонац и поверења и на име тога да му се дозволи одређена слобода коју је потребно да оправдава.

ФОТО: Шта теби замерају родитељи?

Извојићемо оно што  родитељи замерају деци у највећем броју случајева.

Врста и обим активности које деца укључују у своје слободно време и хоби

Деца често не воде рачуна колико се играју, на уштрб школских обавеза. Исто тако и касније, желе да се друже и да раде оно што им  доноси разоноду, забаву, уживање. Зато су ту родитељи да стварају осећај обавезе и навику  да се обавезе испуњавају стварајући  на тај начин друштвено одговорне људе.

Одабир друштва за дружење који родитељима није увек по жељи

Најчешће родитељи сагледају боље од своје деце да ли је друштво које су изабрала њихова деца најбоље за њих или не. Веома често за то постоје оправдани разлози јер родитељи имају ширу слику увида као и више информација о одређеним особама у нашој близини. Треба увек размотрити забрану  зашто родитељ не жели да се дружимо са неком особом – да ли лоше утиче на вас, да ли је проблематичног понашања и слично. Треба рационално размотрити све што вам родитељи кажу и поразговарати са њима отворено о одабиру друштва и начину на који проводите време са њима.

Време посвећивања школским обавезама и активностима усмереним ка професионалној оријентацији

Често родитељи желе да деца одаберу струку коју они заправо одаберу сматрајући да је то најбоље за њих. Можда дете нема афинитет ни потенцијал да се у тој струци усавршава. Нереално је да родитељи стреме својим личним жељама, већ је потребно да прате развој детета, његове способности и да му помогне да се што више и што боље развије као личност. Родитељ ће успети у свом родитељском позиву, само ако поред себе одгаја срећно дете које има право на изборе.

Да ли се слажете да су ово типичне замерке омладине родитељима и обрнуто? Да ли су оправдане или не, зависи од појединачних случајева али на њиховом балансу треба радити. Уколико сте направили одређени компромис због родитеља који не угрожава ваше жеље, онда затражите и очекујте да и родитељ коригују своја очекивања. Увек се држите баланса, компрописа и договора. Дакле, разговарајте што чешће и доћићете до решења задовољавајућег за обе стране.

Сузана Марјановић

Leave a comment