Веома често на послу размишљамо или коментаришемо да ли је шеф био праведан или није, да ли је требало другачије да поступи, да ли је исти према свима итд. Већина наших процена је субјективне природе и тога треба бити свестан. Да ли сте некад размишљали о томе какав бисте ви били шеф?

ФОТО: Да ли би желео да постанеш шеф?

Има људи који маштају да постану шефови на разним позицијама, замишљају себе како седе поред лаптопа, издају наређења, командују, руководе својим јединицама, одсецима, одељењима, фабрикама, компанијама, сви их слушају или их се плаше. Постоје људи који су вредни и амбициозни, али о шефовању и не размишљају. Дакле, постоје различите амбиције и мотиви.

Да ли би твоја руководећа позиција имала у фокусу интерес посла и исти однос према свим запосленима? Да ли би елиминисао све субјективне околности и размишљао интересно, пословно и професионално?

ФОТО: Како би изгледао твој шефовски дан?

Ево неколико кључних питања: Како би решавао конфликте између запослених? Како би преговарао са партнерима? Које вештине и  тактике би користио да постигнеш пословни циљ? Како би мотивисао сваког радника? Како би заштитио права радника? Како би кажњавао за кршење радне обавезе? Како би савладао препреке, потешкоће и проблеме?

Када размислиш о свим темама која ова питања отварају, поставља се питање да ли заиста желиш да постанеш некоме шеф.

Јавите нам шта сте одлучили! 🙂

Сузана Марјановић

Leave a comment