Оспособљавање лица за самосталан рад у струци на админитративно-књиговодственим пословима, за кандидате који испуњавају услове према Јавном позиву за програм Стручне праксе у 2020. години коју организује Национална служба за запошљавање.

Потребан је:

  • Администратор – Књиговођа
    Суботица

Услови:

  • VII степен стручне спреме
  • без искуства у струци
  • пријава на евиденцију Националне службе за запошљавање

Особе које су пријављене на евиденцију Националне службе за запошљавање остварује право на услуге Националне службе за запошљавање којима се пружа подршка у тражењу посла, и значајно повећава могућност проналажење истог.

Рок за конкурисање: 21.05.2020.

Извор: Najprakse.com 

 

Leave a comment