Дечји савез града Врања, поводом највећег хришћанског празника Ускрса, и ове године расписује традиционални литерарни и ликовни конкурс. Због новонастале ситуације у земљи и увођења ванредног стања због заразне болести COVID-19, Управни одбор Дечјег савеза града Врања на предлог Програмског Савета је донео Одлуку да ове године распише:

Е Л Е К Т Р О Н С К И  К О Н К У Р С
„Христос воскресе, радост донесе“

Дечји савез града Врања 

Право учешћа имају деца предшколског узраста као и ученици основних школа, од првог до осмог разреда са територије целе Србије и региона.
Радови се шаљу до петка, 17. априла 2020. године, електронским путем на мејл: konkursidsgvranje@gmail.com.

Литерарне радове слати у Wорд документу, фонт: Ариал величина слова: 11, проред: средњи. Литерарни радови несмеју да буду дужи од једне странице формата А4.

Ликовне радове слати у ЈПГ или ПДФ формату.

Тема је јединствена за све узрасте: „Христос воскресе, радост донесе“, а радови са неодговарајућом темом неће бити узимани у обзир за награђивање.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Скрећемо пажњу да сваки рад који буде послат на Конкурс како би испуњавао све услове Конкурса, мора да садржи следеће податке: име и презиме детета односно ученика чији је рад, назив вртића или школе, године старости односно разред, име ментора као и контакт телефон и мејл адресу (ако она постоји). Наведене податке исписати у доњем десном углу рада који се шаље.

Литерарни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у две категорије:

  • Радови ученика од I до IV разреда основне школе;
  • Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Ликовни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у три категорије:

  • Радови деце предшколског узраста;
  • Радови ученика од I до IV разреда основне школе;
  • Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Комисија ће прегледати све приспеле радове на Конкурс и одабраће најуспешније којима ће бити додељене награде. Резултати Конкурса биће објављени најкасније 45 дана од дана завршетка Конкурса.

Извор: Табла

Leave a comment