Универзитет у Крагујевцу, у жељи да унапреди свој визуелни идентитет, позива студенте и дипломце графичког дизајна са Универзитета у Крагујевцу да се пријаве на Конкурс за графичко решење визуелног идентитета Универзитета.

Универзитет у Крагујевцу

Фото: NajStudent (Жељко Скендеровић)

Конкурс је намењен студентима основних и мастер студија и дипломцима графичког дизајна Филолошко-уметничког факултета.

Задатак Конкурса је креирати оригинално графичко решење за брошуру Универзитета у жељеном формату (до највише 10 страна), а на основу информација доступних на сајту Универзитета.

Неопходно је да заинтересовани кандидати доставе предлог решења (у пдф формату), свој професионални портфолио и потврду о редовном студирању или уверење о дипломирању на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs (у предмет мејла уписати „Пријава на Конкурс за графичко решење“).

Рок за пријаву је продужен до 16. априла 2020. године.

Аутор најбољег графичког решења биће ангажован на изради визуелног идентитета Универзитета. Ближи услови ангажовања и износ новчане накнаде биће уређени посебним уговором.

Идејно решење мора бити оригинално дело аутора и не сме садржати делове других ауторских дела. Предајом радова учесници прихватају све услове конкурса, а одабрано решење остаје у власништву Универзитета.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Универзитет задржава право да не одабере ни једно решење у случају да не одговара потребама Универзитета.

За сва додатна питања, можете се обратити Центру за развој каријере путем мејла razvojkarijere@kg.ac.rs или позивом на број 034/300-425.

 

Leave a comment