Расписан је конкурс за позицију:

  • Практикант у Одељењу за пружање информација о стању водних путева, РИС и имплементацију међународних пројеката
    Београд

Да ли те занима стицање практичног искуства?

Опис

  • Непосредан рад са инжењерима хидротехнике који израђују ситуационе планове, елаборате багеровања и електронске навигационе карте.
  • Консолидација ГИС података добијених кроз процес хидрогррафских мерења.
  • Учешће у решавању стручно-техничких питања из области хидротехнике ради издавања пројектних услова, мишљења и сагласности.

Услови

  • Студенти Грађевинског или Географског факултета (просторно планирање)

Начин пријаве
Пријављивање се врши преко портала studentskapraksa.com . Потребно је да се студент региструје, аплоудује CV и кликне на праксу на коју жели да се пријави.

Планиран почетак: 02.03.2020.

Менторска подршка: да

Рок за пријаву: 20.02.2020.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment