Т.П. „Темпо“ д.о.о. Крагујевац, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, расписује оглас за спровђење стручне праксе у 2020/2021 години за радну позицију:

 • Књиговодствени радник
  (стручна пракса)
  Место рада: Крагујевац

Да ли те занима стручна пракса?

Опис посла:

 • Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација.
 • Програм се реализује без заснивања радног односа, по програму Националне службе за запошљавање
 • Програм стручне праксе спроводи се у складу са Законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а национална служба за запошљавање финансира програм најдуже 12 месеци.

Услови које кандидат треба да испуњава:

 • Завршен економски факултет (основне академске студије)
 • Лице раније није запошљавано са 6.2 нивоом стручне спреме
 • Лице је на евиденцији код Националне службе за запошљавање, такође у евиденцији стручна пракса
 • Није потребно искуство

Послодавац је у обавези да:

 • Стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе
 • Оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци
 • Изда поврду о обављеној стручној пракси
 • Могућност запошљавања у предузећу по истеку обављања стручне праксе.

Т.П. „Темпо” д.о.о.
Др Зорана Ђинђића 13
34 000 Крагујевац
www.tempo-tehnika.rs

Све информације можете добити на број телефона прикажи телефон 034/301-665.

Рок за конкурисање: 27.02.2020.

Leave a comment