Sani Optik d.o.o. привредно друштво за производњу и промет наочара и слушних помагала, као национални лидер у саветовању и пружању високостручне помоћи у области вида и слуха, под слоганом “Здравље са стилом”, оглашава потребу за попуњавање радног места

 • Правник
  Место рада: Београд, Шабац

Конкурс за правника

Основне одговорности:

 • Прати прописе и стара се о њиховој примени
 • Ради на изради нормативних аката
 • Учествује у раду и формулише одлукe
 • Сачињава све потребне уговоре, решења и одлуке
 • Контролише податке који се односе на кадар
 • Стара се о примени донетих процедура
 • Обавља и друге послове своје струке

Услови:

 • Минимум три године радног искуства
 • Диплома правног факултета
 • Пожељно искуство у сарађивању са Агенцијом за лекове
 • Познавање рада на рачунару (Windows, MS Office)
 • Знање говорног и писаног енглеског језика
 • Способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму
 • Изразита комуникативност и могућност лаког остваривања контаката
 • Возачка дозвола Б категорије
 • Енергичност, упорност и самоиницијатива

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање, те уколико сматрате да испуњавате захтеване услове из конкурса, свој CV са приложеном фотографијом и мотивационим писмом можете проследити путем.

Све пријаве ће се третирати као строго поверљива документација.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 15 дана од дана оглашавања до 12.02.2020.

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment