Заштита на раду “Београд” д.о.о. позива одговорне и професионално заинтересоване кандидате да се пријаве за позицију

  • Инжењер приправник у техничком сектору
    Београд

Конкуриши!

Од кандидата се очекује:

  • Да има седми степен стручности на основним студијама у трајању од најмање 4 године – дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер електротехнике, односно други степен академских студија (дипломирани инжењер машинства – мастер или дипломирани инжењер екектротехнике и рачунарства – мастер или дипломирани инжењер машинства – специјалиста или дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста или струковни инжењер машинства – специјалиста или струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста),
  • Да нема радног искуства са високим образовањем у струци,
  • Да има знање енглеског језика или другог светског језика,
  • Да има знање рада на рачунару (word,excell),
  • Да има посебну здравствену способност за рад на висини,
  • Да је активни возач (Б категорија).

Уколико препознајете себе као кандидата за ову позицију пошаљите пријаву на оглас и приложите доказе о испуњавању услова из овог огласа као и кратку биографију (CV).

Оглас је отворен 15 дана од објављивања на интернет странама послови.инфостуд.цом.

Пријаве са доказима о испуњености услова, подносе се електронским путем или на адресу: Заштита на раду “Београд” д.о.о. ул. Дескашева број 7, Београд

Додатне информације могу се добити путем контакт телефона на број прикажи телефон.

Само кандидати који буду изабрани у ужи избор биће контактирани од стране представника послодавца.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

Заштита на раду “Београд” д.о.о. задржава право да не изврши пријем у радни однос ниједног учесника овог огласа.

Рок за конкурисање: 01.01.2020. године.

Извор:Infostud.com

Leave a comment