Предузеће послује у сфери медија у чијем склопу послује више радио станица, телевизија и других медија.

Расписујемо конкурс за радну позицију:

 • Пословно-технички секретар
  Град: Београд
  Број извршилаца: 1

Конкуриши!

Опис посла:

 • вођење секретарских и административних послова
 • завођење и архивирање докумената
 • примање и слање дневне обичне и е-маил поште
 • заказивање састанака и вођење рачуна о распореду, времену и месту њиховог одржавања
 • правовремено добијање и прослеђивање потребних информација, важних за одржавање добрих интерних односа и добрих пословних односа са спољним партнерима
 • одговарање на директне или телефонске упите, дочекивање клијената, пословних партнера, запослених и др. који су дошли код руководилаца
 • писање пословних дописа и писама, попуњавање различитих формулара и сл. на основу упутстава руководилаца
 • асистирање при реализацији одређених пројеката предузећа
 • одговорност за набавку канцеларијске опреме и других добара
 • одговорност за поштовање крајњих рокова (плаћање текућих трошкова, одговарање на службене дописе у остављеном року и сл.)

Знање и вештине:

 • одлично познавање рада на рачунару (Microsoft Office, интернет, е-маил комуникација)
 • познавање основа рачуноводства
 • познавање пословне документације
 • познавање пословне кореспонденције
 • пожељно познавање сета медијских закона (Закон о јавном информисању и медијима, Закон о електронским комуникацијама, Закон о електронским медијима…)

Радно искуство:

 • пожељно искуство у административним пословима
 • пожељно искуство у раду на сличним пословима из описа

Профил кандидата:

 • изразита систематичност у раду
 • педантност у раду
 • лојалност
 • комуникативност (вербална и граматички писмена е-маил комуникација)
 • предузимљивост/иницијатива (умети предвидети неколико следећих корака/ситуација и у складу с тим деловати)
 • одговорност у послу
 • тачност (управљање временом)
 • истрајност у постављеним задацима
 • рад самостално и у тиму
 • способност превазилажења стресних и ситуација које не остављају много времена за размишљање
 • практично знање битније од формалног образовања
 • стручна спрема ВСС, ВШС, ССС, ВКВ

Нудимо:

 • стални радни однос, пуно радно време
 • веома пријатан радни амбијент у центру града
 • могућност напредовања
 • могућност повећања зараде
 • Оквирна плата: 35.000 – 40.000 РСД

Рок за конкурисање: 27.12.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment