Издавачка кућа DATA STATUS основана је 1995. године и један је од водећих регионалних издавача стручне литературе у области медицине, фармације, спорта, економије, менаџмента и учења страних језика. Подједнако важан део нашег издавачког портфолија чине уџбеници за основну и средње школе. Верујемо да ширењем нових знања дајемо шансу здравијем животу, успешнијем бизнису, бољој комуникацији и савременијем образовању.

Пријави се!

Уколико делите наше уверење и желите да своју каријеру развијате у стабилном пословном окружењу као део младог и динамичног тима високо образованих сарадника, позивамо вас да нам се придружите на позицији

 • Уредник приправник
  у редакцији уџбеничке литературе за основну и средњу школу
  (Место рада: Београд)

Обавезе и одговорности уредника уџбеничке литературе:

 • Учествује у осмишљавању концепта уџбеника.
 • Уређује једну или више едиција уџбеничке литературе и одговара за израду издања у складу са професионалним и стручним стандардима у издаваштву.
 • Одговара за усаглашеност садржаја уџбеника са Стандардима квалитета уџбеника, наставним планом и програмом и другим прописима надлежних институција.
 • Предлаже ауторе и учествује у њиховом одабиру, учесвује у давању стручне процене рукописа потенцијалних аутора и у закључивању уговора са ауторима.
 • Предлаже рецензенте и учествује у њиховом одабиру, процењује рад потенцијалних рецензената, и учествује у закључивању уговора са њима.
 • Сарађује са лекторима, коректорима, преламачима, илустраторима и осталим учесницима ауторског тима.
 • Координише рад аутора и других спољних сарадника који раде на припреми издања за чију је реализацију задужен.
 • У сарадњи са техничким уредником сугерише решења за графичку и техничку опрему књиге.
  Учествује у изради промотивних материјала за уџбенике које уређује.
 • Учествује у састанцима редакције и доставља извештаје о раду на издањима које уређује.
 • Прати и реагује на промене у издаваштву уџбеника.

Од идеалног кандидата очекујемо да испуњава следеће услове:

 • Висока стручна спрема (ВИИ степен), пожељно из неке од група занимања философских и филолошких факултета.
 • Развијено критичко мишљење и широка општа култура.
 • Добре писмене и усмене комуникативне способности.
 • Организованост, прецизност и темељнан приступ раду.
 • Комуникативност и кооперативност у опхођењу с људима.
 • Креативност, истрајност и посвећеност послу.
 • Способност рада у тиму и колаборативног решавање проблема.
 • Добро познавање рада на рачунару (MS Office пакета).

Одабрани кандидат ће радити у стабилном и растућем пословном систему, који редовно извршава своје финансијске и законске обавезе према запосленима.

Уколико сматрате да испуњавате наведене услове и желите да постанете део младог и динамичног тима, молимо вас да уз радну биографију, приликом конкурисања обавезно приложите и мотивационо писмо.

У процесу селекције, контактираћемо само кандидате који испуњавају наведене услове.

Конкурс је отворен до 25.12.2019. године.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment