ПЕТАК,  20. ДЕЦЕМБАР У 18:00 МАЛА САЛА

НАУЧНИ ЈУБИЛЕЈИ / 140 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА И 110 ГОДИНА ОД ДОЛАСКА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА НА БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Друштво астронома Србије
предавање: Научни доприноси Милутина
Миланковића

ПРЕДАВАЧ: АКАДЕМИК ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ

Посети предавање!

Током предавања, највише ће бити речи о Миланковићевој теорији климатских промена, односно о астрономским механизмима који доводе до промена осунчавања на горњој граници Земљине атмосфере у дугим временским интервалима. Затим следи објашњење основних претпоставки и резултата Миланковићевог покушаја да објасни секуларно кретање Земљиних полова.
Говориће се и о реформи јулијанског календара, са коначним освртом на Миланковићево заснивање векторске небеске механике. На крају ће бити поменута и најзначајнија признања која је светска научна заједница постхумно доделила великом  научнику.

Студентски културни центар, Краља Милана 48, Београд

Leave a comment