Универзитет у Београду расписије конкурс за позицију сарадник на пословима признавања страних јавних високошколских исправа у Сектору за студије и науку Београду.

Pixabay
Да ли је ово конкурс за тебе?

Опис послова:

  • стручнотехнички послови вредновања страних студијских програма и признавања страних јавних високошколских исправа ради наставка образовања
  • пријем и обрада захтева, припрема одлука и решења које доносе органи у поступку
  • вођење евиденције о вреднованим студијским програмима и признатим страним јавним исправама и
  • комуникација са странкама, факултетима и надлежним министарствима

Услови:

  • високо образовање на студијама другог степена (мастер правник)
  • страни језик: енглески језик (знање еквивалентно нивоу Б2)
  • рад на рачунару

Потребно је послати:

  • радну биографију
  • мотивационо писмо

Конкурс истиче 09.12.2019. године.

Извор: Infostud.com

Leave a comment