Расписујемо конкурс за радну позицију:

 • Професор енглеског, немачког, шпанског језика – приправник
  Место рада: Булевар деспота Стефана 15, Београд

Pixabay
Пријави се на конкурс!

 

Профил жељеног кандидата:

 • Пријатног и уредног изгледа
 • Карактерне црте: тачан/-а, озбиљан/-а, вредан/-на, амбициозан/-а, поуздан/-а, стабилан/-а, смирен/-а, поверљив/-а

Обавезан услов:

 • Неопходно је да се кандидат минимум 6 месеци води као незапослено лице на Бироу за запошљавање.
 • Диплома филолошког факултета, смер: енглески/немачки/шпански језик и књижевност (молимо кандидате који нису дипломирали на овим смеровима да не шаљу пријаве!)
 • Кандидат мора да буде без радног искуства или евентуално да има незнатно радно искуство (у складу са одредбама Члана 47 Закона о раду испод.

Закон о раду:
Члан 47.

Послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником.
Одредба става 1. овог члана односи се и на лице које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима.
Приправнички стаж траје најдуже годину дана, ако законом није друкчије одређено.
За време приправничког стажа, приправник има право на зараду и сва друга права из радног односа, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Опис радног места:

 • Посао са пуним радним временом
 • Држање и организовање часова
 • Преводилачки послови
 • Управљање дигиталним маркетингом
 • Административни послови
 • Wеб администрација
 • Комуникација са полазницима и осталим заинтересованима
 • Комуникација и сарадња са државним институцијама и приватним сектором
 • Продаја услуга
 • Текући послови

Понуда:

 • Редовна плата
 • Бесплатна обука
 • Стабилна фирма и пословно окружење
 • Могућност напредовања
 • Пријатна атмосфера за рад

Примамо искључиво кандидате који већ живе на територији Београда или евентуално непосредној близини Београда, без обзира да ли им је адреса у личном документу београдска или нека друга.

НБ: Приликом пријаве слати CV са пропратним писмом и скенираном потврдом о статусу (незапосленог лица) са Бироа за запошљавање електронским путем.

Биће контактирани само кандидати који испуњавају најмање три обавезна услова и који уђу у ужи избор!

Рок за конкурисање: 01.12.2019.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment