Расписујемо конкурс за радну позицију:

 • Самостални рачуновођа
  Београд

1 извршилац

Pixabay
Пријави се на конкурс!

Опис посла:

 • Самостално обављање свих законом прописаних рачуноводствено-књиговодствених послова
 • Контрола књиговодствених исправа пре књижења
 • Аналитика купаца и добављача
 • Вођење главне књиге, благајне и других пословних књига
 • Обрачун и исплата зарада, других примања и накнада за запослене
 • Обрачун ПДВ-а
 • Обрачун пореза на добит правних лица
 • Састављање рачуноводствених исказа, припрема и сачињава предлог извештаја о пословању
 • Израду финансијских, статистичких, пореских и других законом прописаних извештаја
 • Платни промет (нет банкинг), праћење доспећа обавеза и наплате купаца
 • Праћење закона и прописа из области рачуноводства и финансија и друге послове по налогу послодавца

Знање и вештине:

 • Висока стручна спрема економског смера
 • Сетрификат самосталног рачуновође
 • Одлично знање рада на рачунару
 • Пожељно искуство у грађевинској делатности
 • Пожељно знање енглеског језика
 • Искуство у руковођењу тимом запослених
 • Изражена самосталност у раду
 • Самоиницијативност и способност стратешког размишљања и планирања
 • Одличне организационе вештине
 • Радно искуство:
 • Минимум 5 година радног искуства на истој позицији

Рок за конкурисање: 04.12.2019. Више инфорамција погледајте овде. 

Извор:Inostud.com

Leave a comment