Адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима расписује конкурс за:

 • Специјалног саветника за правна питања

Место рада: Београд

Pixabay
Да ли је ово конкурс за тебе?

Тражиш прилику да отпочнеш каријеру?

Мотивисан си за учење и примену стечених знања на начин што ћеш пружати правне услуге једној од водећих банака у Србији са којом адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима дугорочно сарађује?

Ако је одговор на ова питања потврдан, ти си права особа која ће оснажити наш тим, јер те чека прилика за стручни напредак и усавршавање.
За кандидате који уђи у ужи избор планирано је тестирање.

Запослење је на одређено време, уз могућност продужења радног односа, зависно од показаних резултата рада и потреба посла.

Запослење не подразумева статус адвоката/адвокатског приправника.

ЗАДУЖЕЊА:

 • Анализа правне подобности понуђених средстава обезбеђења
 • Израђивање документације за успостављање заложних права на покретним стварима и непокретностима (уговор, заложна изјава, захтев за упис заложног права надлежном регистру, брисовница и др.)
 • Анализирање статусне документације правних лица (акт о оснивању/статут, извод из регистра привредних друштава, одлука надлежног органа конкретног правног лица, лице овлашћено за заступање и др.)

ИСКУСТВО, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ:

 • ВСС (VII степен или више), правни факултет
 • Претходно радно искуство није неопходно

ПРЕДНОСТИ:

 • Искуство у раду на сличним пословима:
  У служби Катастра, у органу управе надлежном за имовинско правне или грађевинске послове, у адвокатској канцеларији и сл.

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ:

 • Тимски дух
 • Проактивност у раду
 • Организованост
 • Спремност на рад под притиском

У пријави обавезно навести очекивања у погледу зараде.

Рок за конкурисање: 30.11.2019.

Извор:Infostud.com

Leave a comment