Расписан је конкурс за Инжењера производње. Прочитај услове и размисли да ли је то посао за тебе. 

 • Инжењер производње
  Кикинда

Pixabay
Да ли је ово конкурс за тебе?

Опис посла:

 • Одговоран за трансфер машина, позиционирање машина и пратеће опреме као и методе рада.
 • Дефинише потребне алате, опрему и методологију рада за имплементацију нових производа у производном процесу, као и унапређење постојећих алата, опреме и методологије рада.
 • Одговоран за мерење времена операција и утврђивање норми рада
 • Организује рад користећи принципе ергономије на радном месту.
 • Израђује предлоге за инвестиције везане за нову опрему и машине.
 • У сарадњи са машинским дизајнером активно учествује на развоју нових алата и опреме у складу са захтевима квалитета, процеса и безбедности и здравља на раду.
 • Учествује у 5S, TPM i SMED активностима и прати остваривања акција из акционих планова.
 • Активно учествује у Hoshin kanri и QRQC радионицама
 • Дефинише потребе за резервним деловима који долазе у контакт са производом и прати њихов век употребе, стање залиха и предлаже мере за унапређење истих.
 • Реализује промене или побољшања Lay-Out-а
 • Управља и учествује у оптимизацији линија производње.
 • Реализује и управља пројектима из области инжењеринга и променама на индустријским машинама у складу са стандардима групе Zoppas.
 • Активно учествује у креирању буџета за инвестициона улагања.
 • Прати трендове развоја опреме и машина у сродним индустријама.
  Рок за конкурисање: 27.11.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment