Потребан асистент у финансијама. Можда је ово конкурс за тебе. 

ФОТО: pexels.com
Да ли те занима овај конкурс?

Основни задаци укључују:

 • Свакодневно праћење и контролисање финансијских обавеза предузећа
 • Спровођење и евидентирање финансијских уговора предузећа
 • Анализу и припрему кредитних захтева, вођење евиденција датих кредита и обрачун камата
 • Праћење платног промета – одржавање равнотеже по уговорима о кредиту, домаћем и ино факторингу
  Израду и евидентирање издатих инструмената осигурања (банкарске гаранције, акредитиви, менице, корпоративне гаранције)
 • Прикупљање документације те припрема разних анализа и извештаја за потребе банака
 • Континуирану комуникацију са сектором књиговодства, достава и размена документације и извештаја
 • Сарадњу с ревизорима при ревизији финансијских извештаја те развој и одржавање односа са банкама и финансијским кућама
 • Учествовање у анализама и израдама презентација за потребе финансијских установа, управе и власника Друштва
 • Праћење законских регулатива и прописа везаних за финансије и рачуноводство

Од кандидата очекујемо:

 • минимум 3 година радног искуства на истим или сличним пословима
 • ВСС (економског усмерења)
 • одлично познавање MS Office пакета
 • возачка дозвола / Б категорија
 • познавање енглеског језика
 • тачност, прецизност и самосталност у раду
 • високо развијене аналитичке и нумеричке способности
 • комуникативност и склоност ка тимском раду
 • проактивност и одговоран приступ послу

Нудимо вам:

 • запослење на неодређено време
 • сталан, занимљив и динамичан посао
 • мотивационе бенефиције у складу са резултатима
 • могућност сталног стручног усавршавања и професионалног развоја

Ако ти се све наведено чини занимљивим, пријави се и ПОСТАНИ ДЕО НАШЕГ УСПЕШНОГ ТИМА!

Рок за конкурисање: 23.11.2019.

Извор:Infostud.com

Leave a comment