Када говоримо о међуљудској комуникацији, имајмо у виду да постоји вербална и невербална које могу имати подједнако битан утицај. За успостављање оптималног баланса у комуникацији, веома је битна резилијентност и спосособност искуственог учења.

ФОТО: Кампстер
Пронађи оптималан баланс у комуникацији!

Одлично је када имате свој јасан и чврст став, али увек имајте на уму да постоје различита уверења и разлози за њихову оправданост. У том смислу, искључивост није добра, већ будите увек отворени да чујете  другачије аргументе и да покушате да сагледате ситуацију из више углова и да разумете саговорника. Показивање разумевања и стрпљења је веома битно, указује да уважавате саговорника и да сте отворени за конструктивну сарадњу. Када саслушате саговорника, чак и уколико се не слажете, оставите простора да без прекидања изнесе своје мишљење; тиме ћете осигурати могућност  да очекујете са основом да и ви будете саслушани на исти начин, односно пажљиво.

Можда саговорник има оправдане разлоге за другачије ставове, па треба преиспитати и сопствени став уколико има нових околности.

Емпатија, стрпљење, толеранција су особине на које треба обратити пажњу и треба их неговати, вежбати у комуникацији и анализирати резултате сопствене примене. Не одричите се свог мишљења и ставова, уколико можете да дођете до компромисног win-win решења таква ситуација је идеална. Потрудите се да и друга страна пожели да устукне минимално па да и ви  изађете у сусрет томе. На  крају такве комуникације обе стране биће задовољне. Срећно!

Сузана Марјановић

 

 

 

Leave a comment