Одбор фонда Др Зоран Ђинђић Универзитета у Новом Саду објављује јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу награду Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача за 2019. годину.

Да ли те занима овај конкурс? Ако испуњаваш услове пријави се!

Основни подаци
Годишња награда „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ (у даљем тексту: Награда) се додељује најбољем младом научнику и истраживачу са територије АП Војводине.

Добитницима Награде додељује се диплома и новчана награда. Фонд за награде износи 1.100.000,00 динара.

Услови учешћа
Кандидате за Награду предлажу научне институције. Иницијативу за предлагање кандидата од стране научних институција могу научним институцијама упутити и друге организације и појединци.

Кандидати за Награду морају да испуњавају следеће услове:

 • да су држављани Републике Србије,
 • да су ангажовани у реализацији научно-истраживачког програма на институцијама у АП Војводини,
 • да даном истека рока Јавног конкурса за предлагање кандидата за Годишњу награду „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ нису навршили 35 година,
 • да имају картон научно-истраживачког радника у бази података АПВ,
 • да претходно нису били добитници ове Награде.

Предлози за кандидате за доделу Награде подносе се Одбору за доделу Награде (у даљем тексту: Одбор). Одбор врши избор између кандидата. Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује Награду, Награда неће бити додељена за текућу годину. Најмање 80% средстава од добијене новчане Награде мора се користити за неку од следећих намена: научно усавршавање у земљи и иностранству, учешће на научним скуповима са радом, набавку научне литературе или набавку опреме.

Критеријуми
Критеријуми за доделу Награде су:

 • научно-истраживачки допринос кандидата (посебно у години за коју се Награда додељује),
 • индекс цитираности и
 • индекс компетентности.

Потребна документација
Научне институције које предлажу кандидате за Награду подносе следећу документацију:

 • личне и опште податке кандидата са биографијом;
 • образложење предлога и документацију која потврђује основне наводе из образложења, и то:
 • претходно добијена признања и награде (фотокопије признања и награда),
 • подаци о оствареним резултатима рада и усавршавања (списак објављених научних и стручних радова);
 • до три рада која најбоље репрезентују досадашњи научни допринос кандидата,
 • план научноистраживачког рада кандидата у наредним годинама.
 • прилоге који потврђују испуњавање услова из Јавног конкурса (копију важеће личне карте или извод из биометријске личне карте, доказ да су ангажовани у реализацији научно-истраживачког програма у институцијама у АПВ, картон научног радника, индекс цитираности из базе Scopus).

Научне институције подносе пријаве са потребном документацијом на адресу: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад са назнаком за Награду „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“. Позив за предлагање кандидата је отворен до 29. новембра 2019. године.

Контакт особа: Сања Суботић-Гантар (телефон: 021 485‐2043, е‐маил: sanja.gantar@uns.ac.rs)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment