Привредно друштво MS BUILD SOLUTIONS из Београда услед повећања обима пословања, оглашава потребу за попуњавање радног места:

 • Грађевински инжењер
  Београд

Pixabay
Пријави се на конкурс, уколико испуњаваш услове!

Одговорности:

 • Учествовање у планирању и сагледавању будућих пројеката
 • Праћење и контрола реализације пројеката
 • Надзор над радом подизвођача
 • Пројектовање грађевинских конструкција и инфраструктуре
 • Сарадња са пројектантима и сарадницима на осталим фазама пројектовања и извођења
 • Процена и прорачун профитабилности решења и оперативних предлога
 • Контакти са испоручиоцима опреме и услуга, припрема предлога о најповољнијим испоручиоцима
 • Праћење реализације уговора

Квалификације:

 • Минимум VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер
 • Минимум две године радног искуства
 • Искуство у вођењу градилишта
 • Пожељно поседовање лиценци 310 (и/или 311; 312) и 410 (и/или 411; 412)
 • Познавање рада на рачунару: AutoCAD, MS Office, Tower 3D Model Builder, Ar
 • Возачка дозвола Б категорије

Профил кандидата:

 • Комуникативност
 • Одличне организационе способности и способност оптимизације радних задатака
 • Способност за рад под притиском и у ограниченим временским роковима
 • Проактивност, иницијативност и креативност у раду
 • Савесност у обављању поверених послова
 • Посвећеност и склоност ка тимском раду
 • Склоност ка даљем стручном усавршавању

Нудимо:
Кандидатима нудимо стално запослење у динамичном радном окружењу, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање.
Само кандидати који испуњавају наведене услове и уђу у ужи круг биће контактирани

Пошаљите ваш CV електронским путем.

Рок за конкурисање: 29.10.2019.

Извор:Infostud.com

Leave a comment