Sberbank, водећа финансијска институција у Русији са традицијом од преко 170 година пословања и једна од најпрофитабилнијих институција на свету, посвећена је стварању хармоничног односа са својим клијентима, унапређењу њихових живота, остварењу њихових снова и жеља и потпуном међусобном поверењ. 

Конкуриши уколико те занима овај конкурс!

 • Мобилни/а банкар/ка
  (Београд, Обреновац, Вршац,Нови Сад, Стара Пазова, Зрењанин, Суботица, Нис, Крагујевац, Крусевац, Јагодина, Позаревац)

Опис посла:

 • Промоција производа кроз проактиван приступ потенцијалним клијентима на терену
 • Интеракција са потенцијалним клијентима који су заинтересовани за производе Банке
 • Презентација производа Банке
 • Остварење додељених дневних, недељних и месечних циљева
 • Прикупљање повратних информација од корисника и давање предлога за унапређење
 • Посета задатих локација дефинисаних од стране Team лидера
 • Обезбеђивање високог квалитета сервиса ка корисницима
 • Прикупљање потписане документације од клијената и прослеђивање исте за потребе уноса у систем Банке

Од Вас очекујемо да поседујете следеће компетенције / знања / вештине:

 • Оријентисаност ка раду са клијентима
 • Минимум IV степен стручне спреме
 • Радно искуство у промоцији производа
 • Основно разумевање потреба клијената
 • Обезбеђивање резултата рада и испуњавање стандарда квалитета и тачности
 • Спремност ка унапређењу знања и способности у сврху побољшања продуктивности
  *Ангажман је ван радног односа

Уколико сматрате да испуњавате горе наведене услове и заинтересовани сте да се пријавите за ову позицију, молимо вас да попуните Пријавни формулар.

Биографије, односно пријаве које стигну путем е-маила или поште неће бити узете у обзир.

*Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 08.10.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment