Лагуна д. о. о. Београд је једна од највећих издавачких кућа у земљи и региону. Успешно послује две деценије, бележи стални раст и развој, и даје допринос у унапређењу издаваштва у Србији. Због сталног раста и ширења обима посла и у циљу проширења нашег тима, тражимо стручњаке на позицији:

 • ПРАВНИК

Правници ово је прилика за вас!

Услови:

 • Завршен Правни факултет, VII степен стручне спреме
 • Положен правосудни испит
 • Одлично познавање правне регулативе (ауторско право, привредно право, облигационо право, радно право, управно право)
 • 5 година радног искуства у привреди (пожељно радно искуство у већим компанијама)
 • Знање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Прилагодљивост и склоност ка тимском раду
 • Добро развијене способности логичког размишљања и закључивања и флексибилност у мишљењу

Опис посла:

 • Праћење и анализирање правних прописа и усаглашавање аката и свих докумената друштва
 • Обавештавање менаџмента о променама прописа и предузимање потребних мера за примену прописа
 • Анализа и израда предлога уговора за потребе компаније
 • Израда свих општих аката друштва
 • Израда решења и одлука из области радних односа
 • Израда свих врста уговора за потребе друштва
 • Подношење пријава и израда аката потребних за статусне и друге промене Агенцији за привредне регистре
 • Заступање друштва пред судским и управним органима
 • По потреби обављање свих кадровских и општих послова
 • Праћење и примена свих прописа из области трговине

Запосленима нудимо:

 • Рад у младом и професионалном колективу
 • Динамично радно окружење
 • Могућност личног усавршавања и развоја
 • Одличну, сигурну и редовну зараду
 • Одличне услове рада
 • Јединствену организациону културу и добре међуљудске односе
 • Финансијску стабилност корпорације

Обавезно је доставити:
CV
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг селекције.

Рок за конкурисање: 16.10.2019.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment