На седници Управног Одбора Удружења за ванредне ситуације Републике Србије, одржаној 14.08.2019. године, донета је Одлука да се распише конкурс за пријем три члана на стручну праксу обуке за израду Процене ризика од катастрофа и израде Планова заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљану ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

Да ли те занима ова стручна пракса?

Пракса траје 6 месеци уз вођство неколико искусних ментора из Удружења а који су уједно и предавачи за стручне обуке чије се полагање за персоналне лиценце врше пред комисијом МУПа а на основу Овлашћења од стране сектора за ванредне ситуације.

Након завршене праксе, у зависности од показаног успеха кандидатима се пружа могућност сталног запослења у некој од Овлашћених правних лица за израду Процене ризика од катастрофа и израду Плана заштите и спасавања као и могућност даљег усавршавања.

Са сваким кандидатом ће бити посебно сачињен уговор о стручној пракси.

Услови:

 • да су чланови Удружења за ванредне ситуације Републике Србије (захтев за чланство могу преузети са сајта www.ванредне-ситуације.нет, чланство је бесплатно за сва физичка лица)
 • да нису у редовном радном односу код другог послодавца
 • старосна доб није важна
 • да су са територије општине града Новог Сада или да имају боравак у општини града Новог Сада
 • седми степен стручне спреме односно минимум 240 бодова (сви факултети), није потребно радно искуство
 • стручна пракса траје 6 месеци (40 часовна радна недеља)

Добијају:

 • бесплатну теоријску и практичну обуку
 • стипендирање за стручну обуку (без плаћања 36 наставних часова) а која иначе кошта 30.000 динара
 • стипендирана уплата за полагање стручног испита пред комисијом МУПа за добијање лиценце за процену ризика а која иначе кошта 15.000 динара
 • могућност запошљавања у једном од Овлашћених правних лица која се баве израдом процене ризика од катастрофа и израде плана заштите и спасавања након завршене стручне праксе или да се самостално баве израдом поменуте документације
 • стипендирано присуство свим обукама, семинарима радионицама које организује Удружење.
 • одлични услови рада уз менторство неколико стручњака из области ванредних ситуација.

Напомена:
Захтеви за чланство могу да се узму са сајта удружења (http://www.vanredne-situacije.net/strucna-praksa.htm) и да се скенирани и потписани пошаљу на Udruženje – vansituacijers@gmail.com, са напоменом Стручна пракса и остављеним контакт телефоном.

Потребно је послати:

 • попуњен образац захтева за чланство са скенираним потписом (ако нисте члан)
 • попуњен образац захтева за стручну праксу (није потребно скенирати)

Контакт особа:

в.д. секретар, Сандра Гајдобрански

021/65-26-715 (од 14 h до 16 h)

Рок за конкурисање: 03.10.2019.

Извор:Infostud.com

Leave a comment