Регионални конкурс за најбољи поетски циклус или збирку у сезони 2019/2020. писане на српском, то јест хрватском, босанском или црногорском језику. (ћириличним или латиничним писмом).

Пријави се!

Имајући у виду да многи савремени књижевни ствараоци, песници, почесто своје радове представљају у краћим збиркама или само у уобличеним циклусима који су по обиму недовољни за штампу, иако завређују да буду презентовани пробраној читалачкој публици, као и аутори поема, лирско-епских форми, – Удружење независних писаца Србије (УНПС) и уредништво часописа Књижевне вертикале решили су да покрену посебну едицију у којој би у једној књизи били садржани радови двоје или више песника које повезује нов однос према песничком језику, традицији, експеримент, било у везаном, слободном, чисто рефлексивном или језички изазовном стиху, – те том приликом објављују: конкурс за најбољу заједничку поетску збирку – вишекњижје која садржи поетске циклусе, поеме или поетске збирке обима до 40-ак песама (страница), више аутора, а која ће бити објављена у издању Књижевних вертикала у сезони 2019/20. године у штампаном и електронском облику, између два Међународна београдска сајма књига у едицији савремене поезије монографске библиотеке Вертикале и у електронској библиотеци Виртуелне вертикале.

Конкурс у више етапа траје од 01.07.2019. до 01.10.2020.

За прву етапу конкурса, рукописе слати на: knjizevne.vertikale@gmail.com до 01. 10. 2019.

Додељују се три награде у првој етапи:

Редакција Књижевних вертикала ће резултате првог дела конкурса објавити 01.12.2019, са саставом жирија: Иван Деспотовић, Цеца Кератовић, Живојин Ивковић, а аутори награђених поетских циклуса, односно поетских збирки стећи ће право на:

  • диплому за освојено I, II или III место,
  • објављивање своје поетске збирке у монографској библиотеци Вертикале односно Виртуелне вертикале чије комплетне трошкове сноси издавач, и то: за I награду, у тиражу од 200 примерака; за II и III награду у тиражу од 100 примерака.

Удружење Независних писаца Србије (УНПС) задржава право да објави и више збирки (вишекњижја), поред наведеног броја од три награђене. За друге збирке трошкове издања сносе аутори, у договору са уредништвом.

Напомена:
Право учешћа имају и аутори који су већ објављивали књиге у оквиру библиотеке Вертикале и Виртуелне вертикале, као и аутори који досад нису објављивали у УНПС, као и они који ће на овом регионалном конкурсу први пут објавити књигу.

Све збирке (вишекњижја) које буду објављене, а награђени аутори посебно – биће промовисане на страницама часописа Књижевне вертикале, на сајту и страници Књижевних вертикала и у свим нашим издањима.

Продаја књига ће бити организована путем књижарске мреже у Београду и Србији, наручивања преко сајта, онлине књижаре.

Уредништво Књижевних вертикала, издавачког пројекта Удружења независних писаца Србије, састављено од уредника рубрика часопсиса и библиотеке Вертикале и Виртуелне вертикале њихових заменика и сарадника, професора светске и националне књижевности, професора заједничког, српско-хрватског језика као и европских језика, књижевника (прозаиста и песника), лектора, спреман је да ауторима компетентно и стручно помогне у реализацији публиковања њихових књижевног дела, поетског циклуса односно кратке поетске збирке.

Потребно је да аутор има припремљен рукопис који је садржан у wорд документу, куцан неким од ћириличних или латиничних фонтова који су у широј употреби (Тимес неw Роман, Геогриа, Ариел и сл.). Уколико је на латиничном писму, потребно је да су коришћени гласовни знакови: ч,ћ,ж,ђ,ш, те да се након интерпунцијских знакова прави размак.

Уз рукопис потребно је да аутор приложи у истом wорд документу своје личне податке и контакт телефон, те обавезно биографију и библиографију; Пожељно је да рукопис буде уредан, може бити већ лекторски или коректорски обрађен (обавезно је у том случају навести име лектора или коректора). Уколико лектура и коректура нису урађени а рукопис буде изабран на овом конкурсу, рукопис ће бити обрађен од стране уредничког и лекторског тима Књижевних вертикала.

Уреднички тим Књижевних вертикала ће учинити све да у сарадњи са ауторима који евентуално буду изабрани поред прве три награђене збирке (вишекњижја) – као четврта, пета, етц. књига – прирпеме на описан начин конципиране збирке и исте објаве под најповољнијим могућим условима. Све рукописе слати на електронску адресу: knjizevne.vertikale@gmail.com.

Почев од дана објављивања конкурса, Уреднички колегијум Књижевних вертикала као издавач, са аутором склапа ауторски уговор којим преузима уговорну обавезу која садржи: лекторко-коректорске радове, дизајн корица књиге, прелом рукописа и техничку припрему за штампу, каталогизацију у НБС (ЦИП запис), штампање издања у уговореном тиражу, организовање представљање књиге и подршку у промовисању књиге у писаним и електронским медијима, организацију пласмана књиге преко књижарске мреже, организовање интернет продаје и представљање књиге на предстојећем сајму књига у Београду, пласман електронске књиге у земљи и дијаспори, и то све у складу са законом, добрим пословним обичајима и уговором који ће издавач закључити са аутором.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment