Formi Ideale потребан:

 • Инжењер одржавања
  Крагујевац

Пријави се!

Опис посла:

 • Предлагање планова превентивног, периодичног и годишњег одржавања машина и опреме,
 • Планирање, предлог и поручивање резервних делова за машине и опрему
 • Вршење надзора над сервисом машина и опреме, дневног и текућег одржавања опреме од стране корисника
 • Реализација и контрола извршења плана одржавања
 • Одржавање контакта са службама за одржавање
 • Оперативан рад на отклањању застоја, пуштању машина у пробни рад, изради упутстава за одржавање и руковање машинама и опремом, програмирању и подешавању истих
 • Израда анализа отказа и застоја машина
 • Обављање послова предпријема машина (усаглашавање пратеће документације, провера комплетности пристигле опреме, провера резервних делова, алата и прибора, провера усаглашености добијених сертификата о исправности са домаћим законским прописима)

Услови за пријаву:

 • Завршен машински, електротехнички факултет и сл.
 • Радно искуство на истим или сличним позицијама
 • Познавање рада CNC машина
 • Знање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола Б категорије
 • Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг.

Рок за конкурисање: 04.10.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment