Потребан је супервизор производног отпада. Погледај опис посла и тражене квалификације и одлучи да ли је ово конкурс за тебе.

Конкуриши!

Опис посла:

 • Одговоран је за активности у вези са отпадом унутар погона, руковање опремом, утовар, одвајање и транспорт производног отпада
 • Преузима одговорности за модел активности у вези са производним отпадом у све три смене
 • Мониторинг запослених и праћење радних сати
 • Имплементира концепт третмана производног отпада
 • Оптимизује процес одлагања производног отпада
 • Дневна комуникација и сарадња са добавјачима производног отпада
 • Евиденција свих активности везаних за уговоре са добављачима
 • Спровођење других повезаних дужности као особа задужена за обезбеђење ефикасног и ефективног функционисања радне јединице
 • Сарађује са екстерним радионицама и оперативом у циљу превентивног одржавања и решавања проблема у вези са тренутним поправкама

Квалификације:

 • IV степен стручне спреме (Техничка школа и слично)
 • 3-5 година релевантног радног искуства
 •  Познавање енглеског језика је предност
 •  Познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола Б категорије

Рок конкурисања: 14.09.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment