Војвођанска банка а.д. Нови Сад је чланица међународне ОТП групе са традицијом дугом седам деценија и представља водећу финансијску групу у Мађарској. Преко својих супсидијара постала је одлучујући актер на банкарском тржишту централне и југоисточне Европе. ОТП групација успешно послује са око 18,5 милиона клијената у 11 земаља.

 

Због константног развоја посла, у оквиру Одељења за управљање мрежом филијала, потребан нам је:

  • Координатор за комерцијално извештавање
    1 извршилац са местом рада у Централи банке у Новом Саду

Конкуриши!

ОСНОВНА ЗАДУЖЕЊА:

  • Организује процес и методологију рада Јединице за комерцијално извештавање
  • Обезбеђује правовремено извршење послова анализе, пројектовања, имплементације, тестирања и одржавања пословних извештаја
  • Дефинише концепте и континуирано унапређује архитектуру система комерцијалног извештавања (стандардно и ад хоц), узимајући у обзир пословне потребе организације
  • Учествује у пројектима у домену пословног извештавања
  • Учествује у изради буџета Сектора за послове са становништвом, прати и анализира његово остварење

ПРОФИЛ КАНДИДАТА:
Образовање: висока стручна спрема техничког усмерења (ЕТФ, ФОН, ПМФ, ФТН)
Искуство: за ову позицију потребно је да кандидат поседује минимум 5 година искуства у наведеној области
Техничко и стручно знање: познавање MS SQL, SSAS, SQL Server Reporting Services (SSRS), као и искуство у процесу пословне анализе. Пожељно је познавање ДW/БИ концепата и моделовања података
Особине: високо мотивисана, одговорна, аналитична и проактивна особа са развијеним организационим способностима и фокусом на реализацију постављених циљева
Напредно знање енглеског језика
Нудимо Вам могућност професионалног и личног развоја у динамичном пословном систему оријентисаном на тржишну експанзију, стимулативну зараду, флексибилно радно време и рад у тимски оријентисаном окружењу у којем се подстиче иновативност и дељење идеја и знања.

Верујемо једни другима!

Уколико сматрате да сте Ви одговарајућа особа за нас, пошаљите своју биографију са сликом, најкасније до 13.09.2019.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.
Ваша пријава биће третирана на строго поверљив начин.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment