Фирма ECOMEX d.o.o. из Београда (www.ecomex.rs), власник бренда CEPELIN – горки биљни ликер као и ексклузивни увозник и дистрибутер алкохолног програма STOCK (Stock 84 Brandy, Keglevich водке итд.) и еспресо кафе HAUSBRANDT, због повећаног обима посла расписује конкурс за следеће радно место:

 • Књиговодствено – административни радник
  Београд

Конкуриши!

Услови:

 • ССС/ВС/ВСС
 • Познавање рада у књиговодству
 • Пожељно познавање рада у WINGS програму
 • Тачност и ажурност

Задаци:

 • Израда фактура, отпремница и других докумената
 • Прикупљање, контрола и архивирање документација
 • Припрема документације за књиговодство
 • Израда извештаја и анализа
 • Књижење извода
 • Молбе које не испуњавају горе наведене услове нећемо узимати у разматрање.

Контактираћемо само оне кандидате који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 24.09.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment