DELTA DMD један је од водећих дистрибутера робе широке потрошње на тржишту Србије, а своје пословање успешно реализује и на тржишту Црне Горе. Oбавља своју делатност преко 4 дистрибутивна центра у Србији: Београд, Нови Сад, Чачак, Ниш, као и преко дистрибутивног центра у Подгорици.

Конкуриши!

У складу са константним растом пословања и повећаним захтевима тржишта траже кандидате за позицију:

 • Национални менаџер продаје за ТТ канал
  Београд (1 извршилац)

Задаци:

 • Учествује у креирању планова и праћењу резултата продаје у ТТ каналу и одговара за остварење истих
 • Креира комерцијалну политику са купцем
 • Задужен је за комуникацију са принципалом и регионалним менаџерима/супервизорима у домену креирања и спровођења свих траде маркетинг активности у ТТ каналу
 • Одговоран је за наплату потраживања и прати реализацију уговора
  Прати резултате остварења постављених комерцијалних задатака
 • Одговоран је за креирање оптималног плана рута
 • Анализира тржишне трендове и прати активности конкуренције
 • Креира и одговоран је за одржавање партнерских односа са клијентима
 • Одговоран је за организовање рада и резултате запослених у свом тиму

Услови:

 • Пожељно ВС/ВСС
 • Пожељно радно искуство минимум 2 године на истим или сличним пословима
 • MS Office
 • Познавање енглеског језика
 • Возачка дозвола Б категорије, активан возач

Пријаве са кратком биографијом послати до 04.09.2019.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Слањем пријаве, кандидат даје сагласност да се његови лични подаци обрађују у процесу селекције у складу са Законом о заштити личних података.

Извор:Infostud.com

 

Leave a comment