Компанија MaxBet на тржишту Србије послује дуже од 20 година и њихово пословање је засновано на организовању и праћењу спортског клађења и игара на срећу. Расписују конкурс за позицију:

 • ПРИПРАВНИК У ПРАВНОЈ СЛУЖБИ
  ГРАД: БЕОГРАД И НОВИ САД

Правници пријавите се!

Опис посла, одговорности и задужења:

 • Праћење и примењивање законске регулативе из области делатности послодавца
 • Креирање и примењивање појединачних правних аката привредног друштва и усаглашавање правних аката и докумената друштва са важећим прописима Републике Србије
 • Креирање и тумачење комерцијалних уговора, као и правна помоћ у процесу уговарања и евентуалним споровима
 • Сарађивање са надлежним државним органима

Образовање и професионалне квалификације:

 • VII  степен стручне спреме – дипломирани правник
 • Положен правосудни испит
 • Пожељно знање енглеског језика
 • Добро познавање рада у MS Office пакету
 • Пожељно радно искуство у примени привредног и радног права

Личне способности кандидата:

 • Организованост, комуникативност, оријентисаност ка постизању постављених циљева
 • Аналитичност, систематичност и тачност у раду
 • Савесност у обављању поверених послова
 • Посвећеност и склоност ка тимском раду
 • Склоност ка сталном стручном усавршавању

Нуде:

 • Рад у брзорастућој компанији
 • Динамично и позитивно окружење
 • На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 24.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment