Delta Holding успешно послује у Србији и своје пословне планове усмерава на интернационално тржиште. Чланице Делта Холдинга баве се различитим делатностима као што су: аграрна производња, производња хране, развој некретнина, извоз, увоз, заступање иностраних компанија, дистрибуција робе широке потрошње, продаја аутомобила итд.

Оглашавају радно место:

 • Координатор за компензације и бенефиције
  Београд
  (1 извршилац)

Пошаљи свој CV и пријави се!

Задаци:

 • Учествује у изради и праћењу буџета зарада
 • Учествује у креирању система платних разреда и одговара за његову ажурираност
 • Еволуира радна места према унапред дефинисаној методологији и класификује их у системе платних разреда
 • Задужен је за креирање хијерархијске структуре менаџмента и запослених
 • Анализира и учествује у истраживањима зарада и бенефиција
 • Израђује извештаје
 • Задужен за координацију са осигуравајућом кућом по питању различитих типова осигурања за запослене
 • Предлаже компензационе пакете према дефинисаној компанијској стратегији зарада
  Учествује у припреми и дефинисању плана ревизије зарада и надгледа његову имплементацију

Услови:

 • Економски факултет (ВСС)
 • Минимум две године радног искуства на сличним пословима
 • Знање енглеског језика
 • MS Office
 • Пожељна возачка дозвола Б категорије
 • Пријаве са кратком биографијом послати у року од 15 (десет) дана од дана објављивања конкурса електронским путем.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Рок за конкурисање: 09.08.2019. Конкуриши овде. 

Leave a comment