Услед повећања обима посла, Porsche Финансијска групација Србије која послује на територији Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније и Босне као лидер на тржишту за финансирање, одржавање и осигурање возила расписује конкурс за радно место

 • Заступник у осигурању (м/ж)

Локација радног места: Београд
Послодавац: Друштво за заступање у осигурању Порсцхе Партнер д.о.о. Београд, Зрењанински пут 11, 11210 Београд
1 извршилац

Пријави се одмах!

Захтеви:

 • Минимум ССС
 • Положен возачки испит за категорију Б. Активан возач
 • Поседовање овлашћења Народне банке Србије за обављање послова заступања у осигурању
 • Минимум 3 године искуства на пословима осигурања моторних возила

Опис посла:

 • Комуникација са постојећим и потенцијалним клијентима;
 • Анализа потреба клијента по питању осигурања;
 • Комуникација са осигуравајућим друштвима приликом давања понуда за осигурање клијентима;
 • Достављање понуде за осигурање клијентима;
 • Презентација понуде клијентима и упознавање са њиховим правима и обавезама;
 • Израда полисе/понуде осигурања и пратеће документације;
 • Достављање полисе/понуде и пратеће документацију уз полисе/понуде уговарачу осигурања на потпис;
 • Евиденција и архивирање издатих полиса осигурања;

Уколико сматрате да сте баш Ви одговарајућа особа за ову позицију, позивамо Вас да пошаљете следећу документацију поштом или електронским путем:

 • радну биографију на енглеском језику са фотографијом
 • мотивационо писмо на енглеском језику
 • препоруке предходних послодаваца

Адреса за слање:
Друштво за заступање у осигурању Porsche Partner doo, Зрењанински пут 11, 11210 Београд (“назначити „за конкурс”)

Само кандидати који уђу у ужи круг селекције ће бити контактирани.

Све пријаве ће бити третиране крајње поверљиво.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Напомена: Слањем пријаве, кандидат даје пристанак да компанија његове личне податке обрађује у поступку селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Рок за конкурисање: 01.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment