На основу одлуке Извршног одбора Комора јавних извршитеља објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Потребан им је:

 • Сарадник за односе са јавношћу и послове сарадње
  Београд
Конкуриши!

Опис послова:

 • Сарађује са представницима медијских кућа и другим релевантним субјектима у циљу реализације стратегије односа са јавношћу;
 • Припрема обавештења и информације за јавност;
 • Припрема извештаје о подацима објављеним у средствима јавног информисања у вези са питањима из делокуруга рада Коморе јавних извршитеља;
 • Организује медијске догађаје (конференције за новинаре, интервјуи…) и друге видове промоција;
 • Израђује press clipping;
 • Прати и анализира стање у медијима и свим видовима јавног представљања;
 • Прати објаве на друштвеним мрежама које се тичу поступања јавних извршитеља и одговара на коментаре;
 • Обавештава о стању у јавности и даје предлоге за решавање проблема и побољшање медијске слике;
 • Обавља комуникацију са другим субјектима у циљу представљања рада јавних извршитеља;
 • Води и модерира стручне скупове које организује Комора јавних извршитеља;
 • Припрема и ажурира информатор о раду Коморе јавних извршитеља;
 • Поступа по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја;
 • Обавља друге послове по налогу генералног секретара.

Услови за обављање послова радног места:

 • ВСС – факултет друштвених наука;
 • Најмање 4 године радног искуства у струци;
 • Знање енглеског језика;
 • Знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет);
 • Изражене вештине комуникације.
 • За наведено радно место кандидат мора испуњавати опште услове прописане Законом о раду.

Пријаве са биографијом (CV-ом) се подносе у року од 20 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Коморе јавних извршитеља www.komoraizvrsitelja.rs.

Конкурс се објављује на интернет страници Коморе јавних извршитеља дана 22.7.2019. године.

Конкурс се објављује и посредством других оглашивача. Рок за конкурисање на сајту poslovi.infostud је 11.08.2019.

Пријаве са биографијом (CV-ом) подносе се електронским путем. Пријава мора да садржи и потпис подносиоца пријаве.

Конкурсна комисија ће на разговор позвати кандидате који уђу у ужи избор.

За кандидате може бити организовано полагање тестова или/и усмена провера знања и вештина.

Информације поводом конкурса могу се добити сваког радног дана на број телефона 011 2444329 у времену од 12-14 часова.

Напомене: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Извор: Infostud.com

Leave a comment