Због повећаног обима посла Д.А.Дизајн Архитектура има потребу за запошљавањем дипломираног инжењера електротехнике на позицији “Пројектант електроенергетских инсталација” у Београду.

Конкуриши!
 • Дипломирани електро инжењер – Пројектант
  Београд

Опис посла:

 • Израда пројеката кроз све фазе пројектовања, од концепта до извођења, самостално или у тиму;
 • Координација пројектаната и преузимање водећих позиција у тиму;
 • Давање дневних и недељних задатака тиму пројектаната и сарадницима;
 • Надгледање рада тима, пружање подршке и решавање пројектантских проблема;
 • Разрада сопствених или туђих концепата до нивоа пројекта за грађевинску дозволу, у складу са локалним прописима;
 • Разрада пројектне документације до нивоа за извођење;
 • Израда буџетских процена и предмера и предрачуна, пројектовање у складу са задатим буџетом;
 • Израда техничких описа и пројектних задатака;
 • Вршење пројектантског надзора према потреби;
 • Комуникација са клијентима, присуствовање састанцима у земљи или иностранству;
 • Организовање и вођење интерних састанака тима;
 • Сарадња са инжењерима различитих струка у кући, или спољно ангажованих, анализа добијених информација и примена кроз електро пројекат;
 • Одговоран за правовремено достављање потребних података свим сарадницима, као и за усклађивање истих са свим струкама
 • Сарадња са менаџерима на пројектима и са руководством фирме;

Услови који се траже:

 • Висока стручна спрема, VII степен, завршен електротехнички факултет, мастер ниво;
 • Минимум 5 година радног искуства на пословима израде пројектне документације у пројектном бироу;
 • Поседовање одговарајуће лиценце за пројектовање 350;
 • Познавање актуелних догађања на тржишту опреме;
 • Познавање рада у Autocad-u (експертски ниво) и Revit-u (пожељно завршен бар почетни ниво);
 • Експертско познавање office софтверског пакета (Word, Excel);
 • Познавање рада у софтверу за прорачуне расвете DIALUX ili RELUX;
 • Напредно знање стручног енглеског језика (вербална и писана комуникација, израда техничке документације на енглеском језику, е-маил коресподенција, цонференце састанци преко интернета);
 • Пожељно знање стручног руског језика (вербална и писана комуникација, израда техничке документације на руском језику, е-маил коресподенција, цонференце састанци преко интернета);
 • Одлично техничко знање: познавање струке, прописа, пројектних процеса, детаља;
 • Способност рада у „црвеној зони“, сналажење у раду под притиском, поштовање изненадних захтева Инвеститора, измена пројеката;
 • Способност рада у тиму, добра комуникација са комплетним тимом;
 • Познавалац осталих инжењерских дисциплина које су у функцији пројектовања електроенергетских инсталација;
 • Познавања процеса пројектовања различитих типова објеката кроз све фазе;
 • Способност самосталне израде пројекта ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО;
 • Пожељне интелектуалне способности: Дистрибуција пажње и способност рада на више пројеката (фронтова) паралелно, прецизност, сналажљивост, способност разликовања битног од небитног, концентрација;

Пожељне особине личности: одговорност, прецизност, аналитичност; смисао за сарадњу и позитиван однос према тиму; мотивација за рад; емоционална стабилност; одговоран однос према послу, поседовање тимског духа, жеља за напредовањем и усавршавањем;
Управљачке способности, способности делегирања посла, лидерске способности.

Услови које нуди фирма:

 • Запослење на одређено на годину дана, са могућношћу преласка на неодређено
 • Могућност додатне зараде у виду бонуса;
 • Радно време од 9-17 часова, 5 дана у недељи, од понедељка до петка;
 • Здраво радно окружење, стабилан систем који функционише преко 20 година, редовна месечна плата;
 • Прилика да учествујете у раду на великим пројектима и да стичете искуство сарађујући са домаћим и страним пројектним компанијама;
 • Могућност напредовања у послу у складу са показаним резултатима;
 • Прилика да учествујете у пројектовању свих типова објеката – стамбени, пословни, хотели, комерцијални објекти, спортски објекти, индустријски објекти, дистрибутивни објекти, школе и универзитети, болнице и здравствене установе, мешовити комплекси, бензинске станице, верски објекти.

Рок за конкурисање: 26.07.2019.
Конкуриши овде.

Извор: Infostud.com

Leave a comment