Meridian је светска компанија која се бави приређивањем игара на срећу.

Потребан им је:

 • Правник
  Београд

Правници – прилика за вас!

Услови:

 • Завршен правни факултет, VII степен стручне спреме
 • Познавање правне регулативе (привредно право, облигационо право, радно право, управно право)
 • Положен правосудни испит
 • Познавање енглеског језика, шпански предност
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Способност тимског рада и лако уклапање у групу
 • Добро развијене способности логичког размишљања и закључивања и флексибилност у мишљењу

Опис посла:

 • Праћење и анализирање правних прописа и усаглашавање докумената
 • Обавештавање менаџмента о променама прописа и предузимање потребних мера за примену прописа
 • Анализа и израда предлога уговора за потребе компаније
 • Израда свих општих аката друштва
 • Учествовање у изради и изменама правила игара на срећу
 • Израда решења и одлука из области радних односа
 • Израда свих врста уговора за потребе друштва
 • Прибављање дозвола и одобрења државних органа неопходних за обављање делатности друштва
 • Подношење пријава и израда аката потребних за статусне и друге промене пред Агенцијом за привредне регистре
 • Подношење кривичних и прекршајних пријава пред судским и управним органима
 • Заступање друштва пред судским и управним органима
 • Сарадња са удружењима чија је делатност игре на срећу
 • По потреби обављање свих кадровских и општих послова

Запосленима нуде:

 • Рад у младом и професионалном колективу
 • Динамично радно окружење
 • Могућност личног усавршавања и развоја
 • Одличну, сигурну и редовну зараду
 • Одличне услове рада и шансу за брзо напредовање у интернационалном окружењу
 • Јединствену организациону културу и добре међуљудске односе
 • Рад у изазовном и пријатном окружењу
 • Финансијску стабилност корпорације

Рок за конкурисање: 19.07.2019. Конкуриши овде.

Извор :Infostud.com

Leave a comment